1643/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 45 § fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 45 § 2 mom. fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) samt

fogas till 45 § ett nytt 3 mom. som följer:

45 §

2. Motorfordon som stannat av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är under -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan fordonet körs.

3. Tomgångsförbudet i 2 mom. tillämpas varken på utryckningsfordon som uftör ett brådskande uppdrag eller på fordon vilkas primära användningsändamål förutsätter en tilläggsanordning, så som avfallpress, pump, kompressor eller lyftbord, som fungerar endast när motorn är igång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. På fordon som används i polisens tjänsteuppdrag och på fordon i tillståndspliktig trafik tillämpas förordningen dock först från och med den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.