1440/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ändring av 1 § förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 2 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69), sådant det lyder i förordning av den 23 december 1988 (1224/88), som följer:

1 §

Såsom odlad jordbruksjord anses åker och trädgård. Såsom växtlig skogsmark anses skogsmarker, som hör till någon av de i 6 § skogsskatteförordningen (1208/91) avsedda skatteklasserna, eller, om skatteklassificering enligt sagda förordning inte verkställts, till någon av dem vid senast verställda beskattning hänförda skogsmarker.


Denna förordning träder i kraft den 18 december 1991.

Förordningen tillämpas från den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.