1154/1991

Given i Helsingfors den 23 augusti 1991

Förordning om temporär ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

fogas till gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) en ny 16 a § som följer:

16 a §

Under läsåret 1991-92 kan antalet arbetsdagar i gymnasiets högsta årskurs vara mindre än vad som stadgas i 15 § gymnasielagen, dock minst 120.


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 1991 och gäller till den 31 juli 1992.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.