733/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 17 § lagen om kringföringshandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om kringföringshandel (389/61) som följer:

17 §

Ett transportmedel får inte användas för försäljning eller för transport av livsmedel som köps i samband med ambulerande butikshandel förrän hälsovårdsnämnden eller någon annan myndighet som i dessa frågor sköter nämndens uppgifter har godkänt det för detta ändamål. Transpormedlet godkänns av den myndighet som sköter hälsovårdsnämndens uppgifter i den kommun där försäljningen äger rum. Transportmedlet skall dessutom besiktas på nytt före den 1 maj varje följande kalenderår.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 347/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.