329/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 7 och 20 §§ förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 7 och 20 §§ förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) som följer:

7 §
Barnskydd

Enligt barnskyddslagen (683/83) kan en avgift, som uppbärs för familje- och anstaltsvård som getts i form av vård utom hemmet eller som åtgärd inom den öppna vården, uppgå till högst den maximiavgift som stadgas i 5 § 1 mom. Avgiften uppbärs enligt 46 § barnskyddslagen samt närmare anvisningar av social- och hälsovårdsministeriet. En av kommunen eller kommunalförbundet fastställd avgift som skall uppbäras hos barnets föräldrar skall fördelas mellan nu enligt betalningsförmågan.

20 §
Anvisningar om tillämpningen

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.