327/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 3 och 6 §§ förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 § 2 mom. och 6 § 1 mom. förordningen den 28 december 1956 (689/56) angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättmedicinska undersökningar som följer:

3 §

För annan sällsynt laboratorieundersökning, som av social- och hälsostyrelsen befunnits nödvändig, erläggs av social- och hälsostyrelsen godkänt arvode, som står i proportion till de ovannämnda.


6 §

I fråga om insändande av vid obduktioner uppgjorda förrättningshandlingar och räkningar till länsstyrelsen bör förfaras så som därom särskilt stadgats. I fråga om annan åtgärd böra båda förrättningshandlingarna och räkningarna överlämnas till den myndighet, som anhållit om åtgärden. Denna myndiget bör överstyra räkningarna jämte anteckning om att åtgärder verkställts till länsstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.