124/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1991

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 25 § lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/87), sådan den lyder i lagen av den 29 december 1989 (1373/89),

upphävt 4 § i sitt beslut av den 13 oktober 1988 om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter (867/88), samt

ändrat 3 § som följer:

3 §

Pensionsavgifterna erläggs enligt vad statskontoret bestämmer.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991. Beslutets 3 § tillämpas från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 24 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. konsultativ tjänsteman
Veikko Liuksia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.