122/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1991

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat namnet, 2 § 1 mom., 3, 4, 6 och 7 §§ i sitt beslut av den 26 november 1987 (895/87) om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän, av dem 2 § 1 mom., 3, 4, 6 och 7 §§ sådana de lyder i beslut av den 9 mars 1989 (233/89), som följer:

Statsrådets beslut

om storleken av avgångsbidraget och yrkesutbildningsbidraget för statstjänstemän

2 §

Avgångsbidragets storlek bestäms så, att

1) till en förmånstagare, som fyllt 50 år, betalas 7 685 mark på grundval av en anställning som har varat 5 år, och till detta belopp läggs 202 mark för varje fullt anställningsår, som överstiger 5 år,

2) till en förmånstagare, som fyllt 40 men inte 50 år, då summan av hans fulla levnadsår och fulla anställningsår är 50-55, betalas 7 685 mark, och till detta belopp läggs 202 mark för varje år, som överstiger summan 55.


3 §

På grundval av ålder betalas till en förmånstagare, som fyllt 51 år, en höjning av avgångsbidraget med 175 mark. För varje följande fullt levnadsår höjs avgångsbidraget ytterligare med 175 mark ända till det 61 levnadsåret.

4 §

Om förmånstagarens månadsinkomst understiger 3 816 mark, inverkar förtjänsten inte på avgångsbidragets storlek. Då inkomsten utgör 3 816 mark i månaden eller mera, höjs avgångsbidraget, vilket bestäms i enlighet med 2 och 3 §§, som följer:

inkomst/månad förhöjning av avgångsbidraget
3 816- 4 209 2 138
4 210- 4 603 2 337
4 604- 4 997 2 536
4 998- 5 390 2 735
5 391- 5 784 2 934
5 785- 6 178 3 133
6 179- 6 572 3 332
6 573- 6 966 3 531
6 967- 7 360 3 730
7 361- 7 754 3 929
7 755- 8 148 4 128
8 149- 8 542 4 327
8 543- 8 936 4 526
8 937- 9 330 4 725
9 331- 9 724 4 924
9 725-10 118 5 123
10 119-10 512 5 322
10 513-10 906 5 521
10 907- 5 720
6 §

Då förmånstagarens veckoarbetstid under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande huvudsakligen har varit minst 35 timmar, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om veckoarbetstiden har varit 27-34 timmar, har han rätt att få tre fjärdedelar och om arbetstiden har varit 20-26 timmar i veckan, hälften av det fulla avgångsbidraget, dock så, att avgångsbidraget utgör minst 7 685 mark. Då förmånstagarens veckoarbetstid har varit under 20 timmar, men dock minst 16 timmar, har han rätt att erhålla hälften av det fulla avgångsbidraget.

Då förmånstagaren är en lärare, vars antal lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande, huvudsakligen varit minst det antal timmar som undervisningsskyldigheten, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om antalet lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten har huvudsakligen varit minst 27/35 av undervisningsskyldighetens antal, har han rätt att få tre fjärdedelar av avgångsbidrag och i annat fall har han rätt få hälften av fullt avgångsbidrag. Avgångsbidraget utgör dock minst 7 685 mark.

7 §

Storleken av avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg är 1 300 mark för varje begynnande utbildningsmånad.

Storleken av yrkesutbildningsbidraget är 1 300 mark i månaden för en förmånstagare som är 30-39 år, 1 500 mark i månaden för en förmånstagare som är 40-49 år och 1 700 mark i månaden för en förmånstagare som har fyllt 50 år.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991 och det tillämpas i fråga om avgångsbidrag på en förmånstagare, vars tjänsteförhållande sagts upp den i januari 1991 eller därefter, samt i fråga om yrkesutbildningsbidrag på en förmånstagare som får yrkesutbildningsbidrag den 1 januari 1991 eller därefter.

Helsingfors den 24 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.