1335/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av 1 § förordningen om sjöräddningstjänst

På föredragning av inrikesministern

ändras 1 § 2 mom. 2 och 4 punkten förordningen den 10 september 1982 om sjöräddningstjänst (661/82) som följer:

1 §

Uppgifterna för de myndigheter som nämnts i 3 § lagen om sjöräddningstjänst är följande:


2) polisen, tullverket, vägverket och brandmyndigheterna deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten;


4) sjöfartsverket sköter nöd- och säkerhetskommunikationen och samordningen av de däri deltagande myndigheternas, inrättningars och sammanslutningars verksamhet samt deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.