1157/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 10 §§ statsrådets beslut om grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personalbostäder

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 10 § 1 mom. i sitt beslut av den 14 november 1985 om grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personalbostäder (863/85) och

fogat till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Detta beslut gäller inte heller en bostad som innehas av ett affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87), om det inte har bestämts att den skall vara en tjänstebostad eller därmed jämförbar personalbostad.

10 §

På grundval av de uppgifter som gäller hyresnivån för hyresbostäder med fri finansiering jämte konstaterade ändringar däri och med beaktande av personalbostädernas speciella natur fastställer finansministeriet under de år vilkas årtal är delbara med fem den hyresnivå som skall iakttas på respektive ort.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 20 december 1990

Minister
Ulla Puolanne

Konsultativ tjänsteman
Martti Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.