1121/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ikraftträdande av konventionen om bistånd i händelse av en kärnenergiolycka eller ett radioaktivt nödläge och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen samt om tillämpningen av konventionen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Wien den 26 september 1986 ingångna konventionen om bistånd i händelse av en kärnenergiolycka eller ett radioaktivt nödläge, i vilken vissa bestämmelser har godkänts genom en lag av den 17 februari 1989 (1120/90), som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till och vilken republikens president har godkänt likaså den 17 februari 1989 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella atomenergiorganets generaldirektör den 27 november 1990, träder i kraft den 28 december 1990 så som därom har avtalats.

2 §

Den i artikel 3 i konventionen avsedda allmänna ledningen av biståndet inom finskt territorium får inte överlåtas på en främmande stat.

3 §

Den i artikel 4 i konventionen avsedda behöriga myndigheten är i Finland strålsäkerhetscentralen.

4 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet har Finland avgivit följande förklaring:

Finland tillämpar inte artikel 10 stycke 2 ifall dödsfall, personskada, förlust eller skada har förorsakats genom grovt vållande.

5 §

Lagen den 17 februari 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om bistånd i händelse av en kärnenergiolycka eller ett radioaktivt nödläge samt om tillämpningen av konventionen (1120/90) och denna förordning träder i kraft den 28 december 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 83/90)

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.