1120/1990

Given i Helsingfors den 17 februari 1989

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om bistånd i händelse av en kärnenergiolycka eller ett radioaktivt nödläge samt om tillämpningen av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Wien den 26 september 1986 ingångna konventionen om bistånd i händelse av en kärnenergiolycka eller ett radioaktivt nödläge är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som det har överenskommits om dem.

2 §

Har staten ersatt en skada som avses i artikel 10 stycke 2 i konventionen, får den rätt att återkräva ersättningen av den som enligt lag eller en för Finland bindande internationell överenskommelse är skyldig att ersätta skadan.

3 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag och konventionen utfärdas genom förordning.

4 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 184/88
Utrikesutsk. bet. 16/88
Stora utsk. bet. 214/88

Helsingfors den 17 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.