999/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i landskapet Åland beträffande kommunalskatt

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 91/89), om vars utvidgande till att omfatta landskapet Åland även beträffande den finska kommunalskatten har, sedan Ålands landsting lämnat sitt samtycke därtill, överenskommits genom notväxling mellan de avtalsslutande staterna den 9 november 1990, är beträffande den finska kommunalskatten i kraft i landskapet Åland från den 31 december 1989 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 november 1990.

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.