855/1990

Given i Helsingfors den 14 september 1990

Förordning om ändring av undervisningsområdet för en ordinarie professur vid Helsingfors universitet

På framställning av kansler vid Helsingfors universitet och på föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Den ordinarie professuren i växtodlingslära, vars undervisningsområde omfattar lantbrukets nyttoväxter samt deras förädling och odlingsteknik, ändras till en ordinarie professur i växtodlingslära, vars undervisningsområde är lantbruksväxter samt deras avkastningsfysiologi och odling.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Helsingfors den 14 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.