639/1990

Utfärdat i Helsingfors den 12 juli 1990

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den inkomstgräns för första ersättningsklassen som ligger till grund för avgifter som uppbärs för barndagvård

Sosial- och hälsovårdsministeriet har på grundval av 14 § förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice, sådan den lyder i förordning den 29 juni 1990 (613/90), beslutat:

1 §

Avgift för barndagvård skall inte uppbäras då de kontinuerliga inkomster per månad för barnet och barnets föräldrar eller några andra vårdnadshavare om vilka stadgas i 11 § förordningen om avgifter för socialservice (613/90) ligger under inkomstgränsen för första ersättningsklassen.

2 §

Då den i 1 § avsedda första ersättningsklassen, som ligger till grund för avgiften, fastställs, beaktas förutom inkomsterna antalet föräldrar, andra vårdnadshavare och minderåriga barn till dessa som samtliga bor i samma hushåll, varvid en förälder eller annan vårdnadshavare svarar för underhållet av de minderåriga barnen.

3 §

Inkomstgränserna för den avgiftsgrundande första ersättningsklassen i första och andra dyrortsklassen för kommuner är följande:

Antal personer Dyrortsklass I mk/mån Dyrortsklass II mk/mån
2 5 300 5 000
3 6 700 6 400
4 8 300 7 900
5 10 000 9 500
6 11 500 10 900
7 13 000 12 400
8 14 500 13 800

När antalet personer överstiger åtta, höjs inkomstgränsen för första ersättningsklassen med 1000 mk för varje därpå följande person.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1990.

Helsingfors den 12 juli 1990

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Biträdande avdelningschef
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.