562/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av benämningarna av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

Statliga yrkesläroanstalter

1 §

Ändras:

Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus

en kursverksamhetsledartjänst i löneklassen C 61 till en föreståndartjänst (tilläggsutbildning) i samma löneklass,

två överlärartjänster (pedagogiska och didaktiska ämnen) i löneklassen C 57 till överlärartjänster (pedagogiska ämnen) i samma löneklass,

tre överlärartjänster (yrkesämnen) i löneklassen C 57 till överlärartjänster (ämnesdidaktik) i samma löneklass,

elva lektorstjänster (yrkesämnen och andra ämnen) i löneklassen C 51 till överlärartjänster (ämnesdidaktik) i samma löneklass, och

en lektorstjänst (yrkesämnen och andra ämnen) i löneklassen C 42 till en överlärartjänst (ämnesdidaktik) i samma löneklass.

Placerade i trafikundervisningscentralen vid yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus

fyra lektorstjänster (yrkesämnen och andra ämnen) i löneklassen C 51 till lektorstjänster (ämnesdidaktik) i samma löneklass.

Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Jyväskylä

tre överlärartjänster (pedagogiska och didaktiska ämnen) i löneklassen C 57 till överlärartjänster (pedagogiska ämnen) i samma löneklass,

tre överlärartjänster (yrkesämnen) i löneklassen C 57 till överlärartjänster (ämnesdidaktik) i samma löneklass,

fem lektorstjänster (pedagogiska och didaktiska ämnen, specialundervisning och elevhandledning) i löneklassen C 51 till överlärartjänster (pedagogiska ämnen) i samma löneklass,

tio lektorstjänster (yrkesämnen och andra ämnen) i löneklassen C 51 till överlärartjänster (ämnesdidaktik) i samma löneklass, och

en kursverksamhetsledartjänst i löneklassen C 61 till en föreståndartjänst (tilläggsutbildning) i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Innehavaren av en tjänst med gammal benämning blir utan vidare innehavare av en tjänst med ändrad benämning.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.