442/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern fogas till ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 16 mars 1990 om ändring av gymnasieförordningen (274/90) ett nytt 2 mom., som följer:


När det medeltal som avses i 46 § 4 mom. uträknas åren 1990-92, beaktas av vitsorden i främmande språk i grundskolans avgångsbetyg endast vitsordet i det första främmande språket.


Denna förordning träder i kraft den 23 maj 1990.

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.