364/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Förordning om ändring av 7 och 10 §§ förordningen angående övervakning av villkorligen frigiven fånge

På föredragning av justitieministern

upphävs 10 § 2 mom. förordningen den 9 oktober 1931 angående övervakning av villkorligen frigiven fånge (279/31) och

ändras 7 § som följer:

7 §

Har en villkorligen frigiven inte inom tre dygn efter det han anlänt till försörjnings- eller boningsorten inställt sig hos övervakaren eller anmält förhinder, skall övervakaren anmäla detta till polisen på orten. Anträffas den frigivne inte, skall han efterlysas, om en i 2 kap. 15 § 1 mom. förordningen om verkställighet av straff nämnd tjänsteman har beslutat att den frigivne skall tas i förvar. På motsvarande sätt skall det förfaras, om den frigivne olovligen avviker från övervakningsorten.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.