275/1990

Given i Helsingfors den 16 mars 1990

Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsminstern ändras i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (633/88), som följer:

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 och 3 mom., 7-26, 29, 30, 32-46, 48-64, 68, 68 a, 68 b, 70, 70 a och 71-83 §§, 89 § 1-4 mom., 90, 94-96, 96 a, 97, 97 a, 97 b, 98 a, 100, 101 och 105-107 §§, 108 § 3 mom., 118 och 119 §, 120 § 1, 2 och 4 mom., 121, 122, 124, 125 och 127-129 §§ gymnasieförordningen, gäller på motsvarande sätt för privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för det privata gymnasiet med undantag för avgörande av besvär över direktionens beslut. Dock fattar direktionen det beslut om elevintagning som nämns i 46 § på framställning av skolnämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Helsingfors den 16 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.