251/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid länsstyrelsen i Tavastehus län och länsstyrelsen i S:t Michels län

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Länsstyrelsen i Tavastehus län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 biträdande inspektör A 20
1 bostadssekreterare A 18
2 biträdande inspektör A 17
1 länsregistrator A 17
1 notarie A 16
4 byråfunktionär A 7
1 telefonist A 7
1 telefonist A 5
Inrättas:
1 inspektör A 20
2 inspektör A 19
2 inspektör A 18
2 avdelningssekreterare A 14
3 byråsekreterare A 13
1 byråsekreterare A 10
2 §
Länsstyrelsen i S:t Michels län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
3 planerare A 20
1 utredningssekreterare A 18
2 kamrer A 17
1 notarie A 16
1 huvudbokförare A 14
1 byråsekreterare A 13
1 byråsekreterare A 11
1 byråfunktionär A 8
Inrättas:
1 informatör A 22
1 specialplanerare A 22
1 utbildningsplanerare A 21
1 planerare A 20
1 kamrer A 20
1 avdelningssekreterare A 16
2 avdelningssekreterare A 15
1 byråsekreterare A 12
1 byråsekreterare A 11
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade, dock ej förrän riksdagen har behandlat ärendet.

4 §

De tjänster som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har varit ledigförklarade.

Av de tjänster som nämns i 1 § denna förordning kan inspektörstjänsten i löneklass A 20, den ena inspektörstjänsten i löneklass A 19 och den ena inspektörstjänsten i löneklass A 18 första gången besättas utan hinder av vad som stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsterna.

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.