132/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 5 § lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68) samt

ändras 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. 4 punkten som följer:

1 §

Genom förordning stadgas vilka skolor och andra läroanstalter samt statsunderstödda inrättningar för fri bildningsverksamhet som direkt lyder under skolstyrelsen.

2 §

Skolförvaltningens uppgift är:


4) att utöva tillsyn över det fria bildningsarbete som har underställts den; samtDenna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 167/89
Kulturutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 159/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.