109/1990

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 1990

Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 4 § lagen den 13 juni 1941 om moderskapsunderstöd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 januari 1985 (35/85), beslutat:

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel är 670 mark för varje nyfött barn.

2 §

Omsättningsskatt, allmänna omkostnader och fraktkostnader för moderskapsförpackningarna samt den instruktionsbok, som delas ut till dem som får moderskapsunderstöd betalas likaså av statsmedel.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1990. Understöd enligt beslutet betalas för barn i fråga om vilka understöd har sökts den 1 mars 1990 eller därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 28 december 1988 om fastställande av moderskapsunderstödets storlek (1350/88). Moderskapsunderstöd betalas dock enligt sistnämnda beslut för barn i fråga om vilka understöd har sökts före den 1 mars 1990.

Helsingfors den 1 februari 1990

Minister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Maini Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.