804/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 27 § lagen om allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 § 1 mom. lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) som följer:

27 §

Den som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i denna lag eller mot vad 6 och 7 §§ stadgar om handlingars offentlighet eller mot en förbindelse enligt 17 § 2 mom. eller 18 § 1 mom. eller olovligen lämnar uppgift i eller om en handling som inte är offentlig, skall för brott mot lagen om allmänna handlingars offentlighet dömas till böter eller fängelse i högst ett år. På tjänstebrott samt på gärning som begås av en offentligt anställd arbetstagare och som är straffbar enligt 40 kap. strafflagen skall dock tillämpas nämnda kapitel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.