752/1989

Given i Helsingfors den 14 augusti 1989

Förordning om ändring av 55 a § förordningen om befolkningsböcker

På föredragning av inrikesministern ändras 55 a § förordningen den 11 mars 1970 om befolkningsböcker, sådan den lyder i förordning av den 17 februari 1984 (184/84), som följer:

55 a §

Handlingar som ges ur befolkningsböcker och som har framställts med hjälp av dator kan med undantag av vallängder för valkretsar undertecknas maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 augusti 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.