1075/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Förordning om ändring av 5 § förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 5 §, sådan den lyder i förordning av den 18 december 1987 (1046/87), som följer:

5 §
Anstaltsvård

För kontinuerlig anstaltsvård dygnet runt i åldringshem eller andra vårdanstalter uppbärs hos vårdtagaren en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan och som utgör beloppet av hans per månad beräknade inkomster, likväl högst 4 680 mark per kalendermånad.

Hos den som erhåller vård dygnet runt under en kortvarig rehabiliteringsperod uppbärs likväl 65 mark i dygnet och hos personer i dagvård 30 mark per dag samt hos personer i nattvård 30 mark per natt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.