675/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Förordning om indragning av vissa tjänster vid undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

I Pohjois-Karjalan ammattioppilaitos (Outokumpu) indras, räknat från den 1 augusti 1988, nedan nämnda tjänster med grundlön:

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 11,

en biträdande rektorstjänst i avlöningsklassen C 60,

tre lektorstjänster (yrkesämnen) i avlöningsklassen C 47,

en lektorstjänst (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) i avlöningsklassen C 41,

en lektorstjänst (yrkesämnen) i avlöningsklassen C 38 och

tre lektorstjänster (yrkesämnen) i avlöningsklassen C 36.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.