1280/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 20 § lagen om gifter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 § 2 mom. lagen den 16 maj 1969 om gifter (309/69) som följer:

20 §

Denna lag tillämpas inte på tillverkning, förvaring eller användning av läkemedel som innehåller gift, ej heller på överlåtelse av gift såsom läkemedel, om tillverkaren, förvararen, förbrukaren eller överlåtaren är apotek, läkemedelsfabrik, läkemedelspartiaffär, hälsovårdscentral, sjukhus, läkare, tandläkare eller veterinär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87
Ekonomiutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 139/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.