1021/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Lag om upphävande av 14 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 14 § lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (481/83), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 januari 1986 (36/86).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 147/87
Kulturutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 124/87

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.