1005/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 15 § lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 § 1 mom. lagen den 25 februari 1966 om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder (106/66) som följer:

15 §

Till kapitalfonden skall överföras medel som influtit vid överlåtelse av fast egendom samt kapitalet från en kyrkobyggnadsfond som har dragits in.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 146/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 80/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.