966/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 4 och 12 §§ lagen om accis på foderblandningar

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 december 1982 om accis på foderblandningar 4 § och 12 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 21 november 1986 (827/86), som följer:

4 §

Accisen på foderblandningar är 2 penni per kilogram.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och gäller till utgången av år 1988.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 69/87
Statsutsk. bet. 41/87
Stora utsk. bet. 76/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.