909/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till strålsäkerhets- centralen för utförda prestationer

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 15 november 1985 om avgifter till strålsäkerhetscentralen för utförda prestationer (869/85), som följer:

Tabell

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.