515/1987

Given i Helsingfors den 22 toko 1987

Förordning om ändring av 50 § fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern ändras 50 § c punkten fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82), sådan den lyder i förordning av den 5 augusti 1983 (693/83), som följer:

50 §

Den i vägtrafiklagen stadgade skyldigheten att använda bilbälte gäller inte:


c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som skall distribueras till flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte förorsakar avsevärd olägenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987.

Helsingfors den 22 toko 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.