479/1987

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1987

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 4 §§ statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 och 4 §§ i statsrådets beslut av den 30 december 1986 om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare (1034/86) som följer:

1 §

Minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk är:

minimipris mk/kg riktpris mk/kg
1) konsumtionsströmming, som fyller kraven på klassificering, hantering och kvalitet
- 1.1.-31.12.1987 2,60 2,60
2) strömming för industriella ändamål och vassbuk, som fyller kraven på klassificering, hantering och kvalitet
- 1.1.-31.12.1987 2,15 2,60
3) foderströmming 9.5.-31.7.1987
- I Sastmola och därifrån norrut 0,60 0,95
- annorstädes 0,55 0,90
4 §

Åt sökande som är berättigad till prisstöd erläggs högst 18 000 mark prisstöd för strömming för industriella ändamål och vassbuk gällande perioden 1.1.-31.7.1987. Angående tredje ansökningsperioden kan för strömming för industriella ändamål och vassbuk ytterligare erläggas prisstöd utan på förhand fastslaget högsta belopp.

Åt sökande som är berättigad till prisstöd erläggs högst 12 000 mark prisstöd för foderströmming gällande perioden 9.5.-31.7.1987.


Detta beslut träder i kraft den 9 maj 1987.

Helsingfors den 7 maj 1987

Minister
Ole Norrback

Tf. byråchef
Kari Airaksinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.