420/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987

Lag om ändring av lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Då skolstyrelsen vid plenum behandlar besvär som gäller uppsägning, förflyttning eller disciplinär bestraffning av en tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskola eller kommunalt gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kommunalt kvällsgymnasium, eller av en befattningshavare eller timlärare vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium eller dess kvällslinje eller vid privat kvällsgymnasium, deltar i behandlingen av ärendet, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, två medlemmar som har utnämnts på framställning av kommunernas centralorganisationer och två medlemmar som har utnämnts på framställning av den mest representativa lärarorganisationen. För varje medlem utnämns en personlig suppleant.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 245/86
Kulturutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 274/86

Helsingfors den 16 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.