946./1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 23 och 26 §§ lagen om allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 23 § 2 mom. och 26 § lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) som följer:

23 §

I representantskap får handling offentliggöras, om detta är nödvändigt för ärendets handläggning vid offentligt sammanträde.

26 §

Angående offentlig handläggning eller handläggning inom stängda dörrar i riksdagen samt vid de sammanträden som hålls av kommunala organ och kommunernas samarbetsorgan ävensom vid rättegång gäller vad som därom stadgats särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 56/84
Andra lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 145/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.