925/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Förordning om ändring av förordningen om offentliga nöjestillställningar

På föredragning av inrikesministern ändras 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 11 § 2 mom. förordningen den 20 december 1968 (687/68) om offentliga nöjestillställningar som följer:

3 §

Tillstånd för anordnande av offentlig nöjestillställning beviljas av chefen för polisdistriktet. Medelst ett och samma beslut kan tillstånd beviljas för flera offentliga nöjestillställningar som anordnas inom samma polisdistrikt och har samma eller likartat program, för högst ett kalenderår åt gången.


4 §

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen och däri skall ingå uppgifter om föranstaltaren av tillställningen, dess tid och plats, ordningsmännen samt programnumren. Beviljaren av tillstånd kan infordra även annan utredning som är behövlig för beviljandet av tillståndet.


8 §

Då tillstånd att anordna offentlig nöjestillställning beviljas, skall i beslutet anges de villkor och anvisningar, som för upprätthållande av ordning och säkerhet samt till förebyggande av olycksfall eller eljest befunnits påkallade ävensom tiden för tillställningens avslutande eller den rid då publiken senast skall avlägsna sig från platsen för tillställningen.


11 §

Ordningsman skall ha fyllt 18 år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.