924/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om offentliga nöjestillställningar

I enlighet med riksdagens beslut ändras det inledande stycket i 5 § 2 mom. och 6 § lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar (492/68) som följer:

5 §

Offentlig nöjestillställning får inte anordnas på söndagar och andra kyrkliga helgdagar mellan klockan 8.00 och klockan 12.00. I detta moment nämnt förbud gäller inte:


6 §

Polisen har rätt att på ansökan medge undantag från ovan i 5 § stadgade förbud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 124/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/84
Stora utsk. bet. 140/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.