795/1984

Given i Helsingfors den 23 november 1984

Förordning angående ändring av det formulär till krigsmannaed, som bifogats förordningen om formulär till krigsmannaed

På föredragning av försvarsministern ändras 1 och 6 stycket i formuläret till krigsmannaed som bifogats förordningen den 17 februari 1965 om formulär till krigsmannaed (651/65), som följer:

Formulär till krigsmannaed

Jag N.N. lovar och försäkrar

I eden: inför Gud. den Allsmäktige och Allvetande,

I försäkran: på heder och samvete, att vara en Finlands rike trogen och pålitlig medborgare. Jag vill redligt tjäna mitt land samt efter all min förmåga söka och främja dess väl och bästa.


Allt detta vill jag på heder och samvete uppfylla.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1984.

Helsingfors den 23 november 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.