114./1984

Given i Helsingfors den 3 februari 1984

Lag om ändring av 13 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § lagen den 15 april 1966 om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) som följer:

13 §

Delgivning till kommun skall ske med kommundirektören eller, om det i kommunen inte finns en kommundirektörstjänst, kommunstyrelsens ordförande eller, i ärenden i vilka kommunal nämnd enligt lag har självständig behörighet, nämndens ordförande. Delgivningen kan även ske med den som med stöd av lag, förordning, reglemente eller instruktion utsetts att vid sidan av kommundirektören eller ordföranden på dennes vägnar ta emot tillkännagivanden.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Helsingfors den 3 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.