15.09.2014 11/2014

Bionergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 11/2014
Päätöksen antopäivä: 15.09.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.08.2011
Voimaantulopäivämäärä: 14.06.2011
Päättymispäivämäärä: 31.10.2013
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 11/2014
Antamispäivä 15.9.2014
Dnro 11491

TYÖEHTOSOPIMUS Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus
Allekirjoitettu 26.8.2011
Voimaantulo 14.6.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin niissä Palta ry:n jäsenenä olevissa palveluyrityksissä, jotka toimivat luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa.

Työehtosopimukseen osalliset ovat muuttaneet sopimuksen nimen bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimukseksi 7.6.2012 päivätyllä pöytäkirjalla turve- ja pellettiteollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen nimen muuttamisesta sekä soveltamispykälän tulkinnasta. Työehtosopimus korvaa aiemman turve- ja pellettiteollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry.

Vahvistamislautakunta on vahvistanut turve- ja pellettiteollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi päätöksellään nro 7/2011.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sen yhden jäsenyrityksen palveluksessa on vuoden 2011 syksyllä ollut 35 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Puu- ja erityisalojen liitto ei ole antanut ilmoitusta.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen turveteollisuuden työehtosopimuksen kanssa. Turveteollisuuden työehtosopimus on yrityskohtainen työehtosopimus, jonka sopijaosapuolia ovat työnantajapuolelta Vapo Oy ja Kekkilä Oy ja työntekijäpuolelta Puu- ja erityisalojen liitto. Vapo Oy on ilmoittanut, että turveteollisuuden työehtosopimusta sovellettiin 162 työntekijään vuonna 2011.

Kun lasketaan yhteen bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä olevien työntekijöiden määrä ja turveteollisuuden työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä olevien työntekijöiden määrä sekä huomioidaan mahdollisten muiden samalla alalla työskentelevien yritysten työntekijämäärä, voidaan todeta, että bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee vähintään noin 200 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään noin 200) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (35), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.