Autonrengasalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2011
Päätöksen antopäivä: 13.01.2011
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Autonrengasliitto ry
Työntekijäosapuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 31.10.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2011
Antamispäivä 13.1.2011
Dnro 11034

TYÖEHTOSOPIMUS Autonrengasalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 23.4.2010
Voimaantulo 12.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Autonrengasliitto ry
Työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Autonrengasalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta sovelletaan Autonrengasliitto ry:n jäsenliikkeiden ja niiden työntekijöiden välisissä työsuhteissa, jotka tekevät tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä.

Työehtosopimus korvaa 31.1.2010 saakka voimassa olleen samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolella sopijaosapuolena oli Kemianliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autonrengasliiton vuonna 2007 antaman ilmoituksen mukaan sen 75 jäsenyrityksen palveluksessa on 1200 työntekijää.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ilmoituksen mukaan sillä on huhtikuussa 2010 ollut 815 sopimuksen tarkoittamaa työtä tekevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2007 työssäkäyntitilaston mukaan moottoriajoneuvojen renkaiden tukku- ja vähittäiskaupan, korjauksen sekä pinnoituksen alalla työskentelee 1385 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä autonrengasalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1385) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovaisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1200), voidaan todeta, että autonrengasalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että autonrengasalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 12.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.