Viranomaisten määräyskokoelmat: Ympäristöministeriö

Hakuosumia 166 kpl.

27.06.2018 YM2/6211/2015
2/18 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksynnästä
27.06.2018 YM2/6211/2015
1/18 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien tyyppihyväksynnästä
12.05.2017
2/17 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
31.03.2017
1/17 Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön antamien eräitä rakennustuotteita koskevien tyyppihyväksyntäasetusten kumoamisesta
07.11.2016
4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1
07.11.2016
14/16 Ympäristöministeriön asetus eurocode-standardien talonrakentamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
07.11.2016
13/16 Ympäristöministeriön asetus geoteknisen suunnittelun yleisiä sääntöjä koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1997-1
07.11.2016
12/16 Ympäristöministeriön asetus siilojen ja säiliöiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-4
07.11.2016
11/16 Ympäristöministeriön asetus nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-3
07.11.2016
10/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden onnettomuuskuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-7
07.11.2016
9/16 Ympäristöministeriön asetus toteuttamisen aikaisia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-6
07.11.2016
8/16 Ympäristöministeriön asetus lämpötilakuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-5
07.11.2016
7/16 Ympäristöministeriön asetus tuulikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-4
07.11.2016
6/16 Ympäristöministeriön asetus lumikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-3
07.11.2016
5/16 Ympäristöministeriön asetus palolle altistettujen rakenteiden rasituksia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-2
07.11.2016
3/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990
14.04.2016 YM5/34/2016
2/16 Yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattaminen
17.12.2015 YM5/300/2015
1/16 Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1(2015)-19(2015) voimaansaattaminen
26.03.2015 YM1/300/2015
3/15 Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan V ja VII liitteiden muutosten voimaantulo
12.03.2015
2/15 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.