15.08.2013

Poliisi - Tuomioistuin - Viipyminen

Vanhentumisvaarassa olevan rikosasian käsittely eri viranomaisissa

Liikennerikos oli vanhentunut ennen tuomioistuinkäsittelyä viivästyneen esitutkinnan ja käräjäoikeuden haastamismenettelyssä tapahtuneiden virheiden yhteisvaikutuksesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota vanhentumisvaarassa olevien rikosasioiden tutkinnan joutuisan etenemisen seurannan tärkeyteen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että yksittäisen esitutkinnan joutuisuuden seurannasta vastaa ensisijaisesti kyseisen asian tutkinnanjohtaja, mutta esitutkintojen joutuisuuteen on aihetta kiinnittää huomiota myös poliisilaitoksen sisäisessä laillisuusvalvonnassa, jonka toteutumisesta vastaa viime kädessä poliisilaitoksen poliisipäällikkö.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi käräjäoikeuden laamannin ja rikoshaasteisiin liittyviä asioita käsittelevän henkilöstön huomiota huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen haastettaessa vanhentumisvaarassa olevia rikosasioita ja erityisesti päätettäessä yksittäisen haasteen tarkoituksenmukaisimmasta tiedoksiantomenettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.