14.08.2013

Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukainen menettely

Metsähallitusta koskevassa kanteluasiassa apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisen henkilöstöön kuuluvan on, jos hän on kieltäytynyt antamasta pyydettyä asiakirjaa tai tietoa, julkisuuslain mukaisesti tiedusteltava tiedon pyytäjältä, haluaako tämä asian siirrettäväksi viranomaisen eli tässä tapauksessa Metsähallituksen ratkaistavaksi. Lain mukaan tämä on viranomaisen henkilöstöön kuuluvan velvollisuus eikä se, vaikka tiedon pyytäjä tietäisikin julkisuuslain mukaiset oikeutensa, poista tätä tiedusteluvelvollisuutta.

Metsähallitus ei ollut antanut kantelijalle salassa pidettäväksi katsomiaan asiakirjoja. Metsähallitus oli vain vastannut kantelijalle, että asiakirjat olivat salassa pidettävä, koska ne sisälsivät liikesalaisuuksia. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Metsähallituksen henkilöstöön kuuluvan olisi edellä todetusti tullut kieltäytyessään luovuttamasta pyydettyä asiakirjaa, tiedustella yhdistykseltä, tahtooko se saattaa asian Metsähallituksen ratkaistavaksi ja mikäli näin olisi ollut, Metsähallituksen olisi tullut tehdä asiassa julkisuuslain mukainen hallintopäätös, jotta kantelija olisi voinut saattaa asiansa hallintovalituksena hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Kun Metsähallitus ei ollut tehnyt julkisuusasiassa päätöstä, kantelija ei ollut voinut käyttää sille perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiassa tuomioistuimen ratkaisu.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Metsähallituksen tietoon käsityksensä perustuslain 21 §:n 1 momentin (oikeusturva) sekä julkisuuslain 14 §:n (asiakirjan antamisesta päättäminen) ja 18 §:n (hyvä tiedonhallintatapa) mukaisista velvollisuuksista.

PL 21 § 1 mom.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 ja 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.