03.07.2013

Talousarvio - Valmistelu - Verotus

VM:n virkamiesten menettely osinkoverouudistuksen valmistelussa

Kantelussa arvosteltiin valtiovarainministeriön virkamiesten menettelyä valtioneuvoston valmistellessa ja päättäessä valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017. Kantelija esitti epäilyn, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat antaneet vääriä lukuja niiden yritysten määristä, joiden verotus osinkoverouudistuksen johdosta kevenee tai pimittäneet tätä koskevaa tietoa tai että valtiovarainministeriöllä ei olisi ollut laskelmia hyväksytyn veromallin vaikutuksista.

Oikeuskansleri totesi, että saadun selvityksen perusteella ei ollut viitteitä siitä, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat kantelussa epäillyllä tavalla pimittäneet tietoa niiden osingonsaajien määristä, joiden verotus tehtyjen linjausten vuoksi kevenee. Kehysriihessä poliittisella tasolla linjattu malli poikkesi merkittävästi Verotuksen kehittämisryhmän ehdotuksista, joiden osalta valmiita vaikutuslaskelmia oli käytettävissä. Valtiovarainministeriön virkamiehet olivat hallitusryhmien puheenjohtajien kokouksessa todenneet, ettei linjauksen osalta ole käytettävissä valmiita laskelmia osingonsaajien jakaumasta ja ettei niitä ollut kyseisessä aikataulussa mahdollista poliittista päätöksentekoa varten tuottaa. Arviona oli, että kyseessä voisi olla varsin pieni joukko nettovarallisuudeltaan erittäin suurten listaamattomien perheyritysten omistajia ja että hyötyjien joukko on pieni suhteessa häviäjiin. Oikeuskansleri totesi, että osingonsaajien määristä esitetty ensivaiheen arvion osoittautui jälkikäteen tarkasteltuna kritiikille alttiiksi. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että eduskunnalle myöhemmin annettavassa hallituksen esityksessä esityksen vaikutukset on huolellisesti arvioitava.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat tutkineet ja käsitelleet valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelua ja annettujen tietojen riittävyyttä. Tämän vuoksi, ja tarkastusvaliokunnan esittämät johtopäätökset huomioon ottaen, asiaa ei ollut tarpeen tutkia oikeuskanslerin toimesta enemmälti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.