26.06.2013

Valtakunnansyyttäjänvirasto - Hyvä hallinto - Asiakirjapyyntö

Asiakirjapyynnön käsittely

Kantelija, jolla oli ollut vireillä asia valtakunnansyyttäjänvirastossa, oli osoittanut asiakirjapyynnön ensin maaliskuussa 2011 Valtakunnansyyttäjänviraston erikoissyyttäjälle ja sen jälkeen huhtikuussa 2011 Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Kantelija ei ollut saanut vastausta pyyntöihinsä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan asiakirjapyyntöä olisi tullut Valtakunnansyyttäjänvirastossa arvioida viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja toimia mainitussa laissa säädettyjen menettelytapojen mukaisesti. Asiakirjapyyntöön olisi tullut reagoida ja asiassa olisi tullut tehdä ratkaisu, olipa se sitten pyydettyjen asiakirjojen antaminen kantelijalle, kielteinen päätös muutoksenhakuohjauksineen taikka asiakirjapyynnön siirtäminen toiselle viranomaiselle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä syyttäjän ja Valtakunnansyyttäjänviraston tietoon ja kiinnitti vastaisen varalta huomiota asiakirjapyyntöjen käsittelyyn hyvän hallintotavan ja julkisuuslain edellyttämällä tavalla.

Perustuslaki 21 ja 22 §
Hallintolaki 8 ja 23 §
Esitutkintalaki 11 ja 41 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki 14, 15, 18 ja 33 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.