05.06.2013

Oleskelulupa - Työlupa - Viipyminen

Työlupahakemuksen käsittely viivästyi

Hakija oli pannut vireille työntekijän oleskelulupahakemuksen poliisilaitoksella 15.3.2012. Kanteluajankohtana asia oli edelleen vireillä työ- ja elinkeinotoimistossa. Asian käsittely oli tuolloin kestänyt noin yhdeksän kuukautta.

Työ- ja elinkeinotoimiston selvityksen mukaan lopullinen käsittelyaika oli ollut noin kymmenen kuukautta. Käsittelyajan pituuteen olivat vaikuttaneet osittain työnantajalta pyydettävät selvitykset, mutta pääosin käsittelyaika oli johtunut työlupahakemusten ruuhkautumisesta ja resurssipulasta.

Vuoden 2013 alusta työlupayksiköt on osana työ- ja elinkeinotoimistojen palvelujen uudistumista organisoitu kansainvälisen palvelun yksiköiksi. Työ- ja elinkeinoministeriöstä toukokuussa 2013 saadun tiedon mukaan kansainvälisissä yksiköissä on uudistuksen jälkeen aikaisempaa parempi resursointi ja työlupahakemusten ruuhkaa oli saatu purettua. Vuoden 2013 lopussa ministeriö arvioi työlupauudistuksen onnistumisen kokonaisuudessaan. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriötä antaa 1.11.2013 mennessä antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle selvityksen kaikkien työlupayksiköiden tilanteesta ja ministeriön toimenpiteistä toiminnan kehittämiseksi. Tästä syystä apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi kiinnittää työ- ja elinkeinotoimiston huomiota velvollisuuteen ratkaista työntekijöiden oleskelulupahakemusasiat ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.