17.06.2013

Esittely - Virkanimitys

Nimityspäätös on perusteltava

Kantelija oli hakenut merenkuluntarkastajan virkaa, mutta ei ollut tullut valituksi. Hän kanteli siitä, että asian nimitysmuistio oli epäselvä, eikä sen perusteella voinut tehdä johtopäätöksiä nimitysperusteista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi totesi antamassaan selvityksessä, että hakijoiden oikeusturvan kannalta nimitysmuistion olisi tullut olla kattavampi sisältäen ansiovertailua ja johtopäätöksen perusteluineen. Perusteluista olisi erityisesti tullut käydä ilmi valitun hakijan ansioituneisuus verrattuna viran toiseksi kärkihakijaksi katsottuun kantelijaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että virantäyttöä koskevassa muistiossa ei ollut esitetty hakijoiden ansioiden vertailua perustuslaissa ja valtiovarainministeriön ohjeessa edellytetyllä tavalla. Nimityspäätös ei myöskään täyttänyt hallintolain mukaista perusteluvaatimusta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti nimityksen ratkaisseiden virkamiesten huomiota siihen, että hakijoiden ansioita on nimitysmuistiossa huolellisesti verrattava ja että päätös on hallintolain mukaisesti perusteltava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.