30.05.2013

Potilasvahinko - Päätöksenteko - Hyvä hallinto

Potilasvakuutuskeskuksen menettely

Potilasvakuutuskeskus muutti potilasvahingon korvattavuutta koskevan myönteisen päätöksensä kielteiseksi potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuosituksen perusteella.

Kantelija katsoi, että Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisut olivat aikaisemman myönteisen päätöksen hänelle luoman luottamuksensuojan vastaisia ja että luottamuksensuoja esti aikaisemman päätöksen muuttamisen. Luottamuksensuoja oikeuttaa luottamaan viranomaisten päätösten pysyvyyteen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että muun muassa hallintolain 6 §:ssä julkilausuttu luottamuksensuoja tarkoittaa yksityisen suojaa julkista valtaa vastaan ja ilmenee muun muassa päätösten pysyvyytenä. Luottamuksensuoja sinällään ei kuitenkaan estä virheellisten päätösten muuttamista. Päätöksen muuttaminen edellyttää siihen oikeuttavan lain säännöksen olemassaoloa. Tällaista ei potilasvahinkolaissa ollut. Luottamuksensuoja, kuten muutkin yleiset oikeusperiaatteet toimivat viranomaisella olevan päätösharkintavallan rajoitusperusteena. Saadun selvityksen mukaan keskuksessa ja lautakunnassa ei tässä asiassa eikä yleisemminkään tällaista harkintaa tehty.

Apulaisoikeuskansleri katsoi kyseisen tilanteen aiheutuvan osaltaan siitä, että keskuksen ja lautakunnan keskinäiset suhteet ja potilasvahinkojen korvattavuutta koskeva päätöksenteko oli potilasvahinkolaissa riittämättömästi ja epäselvästi säännelty. Kyseisestä lainsäädännöstä vastaava sosiaali- ja terveysministeriö olikin jo vuonna 2008 todennut, että kyseisiä säännöksiä on selvennettävä.

Apulaisoikeuskansleri esitti uudelleen ministeriön harkittavaksi, tulisiko potilasvahinkolain jo aiottua uudistusta kiirehtiä ja ulottaa uudistukset koskemaan myös Potilasvakuutuskeskuksen päätösvallan sekä keskuksen ja lautakunnan välisen suhteen selventämistä.

Vrt. päätös OKV/672/1/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.