15/2020

Annettu: Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 87/2016, jäljempänä ministeriöiden välinen sopimus) 2 artiklan nojalla Suomen ja Venäjän osapuolet ovat Lappeenrannassa 29 päivänä tammikuuta 2020 allekirjoittaneet pöytäkirjan, jonka mukaisesti ne ovat sopineet muutoksista ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin.

2 §

Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin pöytäkirjan mukaisesti tehtävät määräysten muutokset ovat voimassa asetuksena.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Liite

Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA

muutoksista suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 22 päivänä joulukuuta 2016 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehtyyn sopimukseen

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö ja Venäjän federaation liikenneministeriö, joista jäljempänä tekstissä käytetään nimitystä ”osapuolet”,

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”valtiosopimus”) 4 artiklan 1 kohdan nojalla toimivaltaisina viranomaisina,

tunnustaen tarpeen muuttaa Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä 22 päivänä joulukuuta 2016 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen (jäljempänä ”ministeriöiden välinen sopimus”) 1 artiklassa mainittuja liitteitä, jotka ovat ministeriöiden välisen sopimuksen erottamaton osa, ja

ottaen huomioon kyseisen sopimuksen 2 artiklan määräykset muutosten ja lisäysten tekemisestä teknisiin määräyksiin,

ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla

1. Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteeseen 2 koskien vaunujen teknisiä tarkastuksia rautatieraja-asemilla tehdään pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset muutokset.

2. Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteeseen 3 koskien Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä kuljettavien kuormien kuormausmääräyksiä (kuormauksen ja kiinnittämisen teknisiä ehtoja) tehdään pöytäkirjan liitteen 2 mukaiset muutokset.

3. Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteeseen 7 koskien Suomen ja Venäjän rautatieraja-asemien välisen liikenteen junaliikennemääräyksiä tehdään pöytäkirjan liitteen 3 mukaiset muutokset.

2 Artikla

1. Pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoittamisesta.

2. Pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa samanaikaisesti, kun ministeriöiden välisen sopimuksen voimassaolo päättyy.

Tehty Lappeenrannassa 29 tammikuuta 2020 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joista kumpikin on yhtä todistusvoimainen.

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön puolesta

Venäjän federaation liikenneministeriön puolesta

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1: Vaunujen tekniset tarkastukset rautatieraja-asemilla, ministeriöiden välisen sopimuksen liite 2.

Liite 2: Kuormausmääräykset (kuormauksen ja kiinnityksen tekniset ehdot) Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä kuljettaville kuormille, ministeriöiden välisen sopimuksen liite 3.

Liite 3: Suomen ja Venäjän rautatieraja-asemien välisen liikenteen junaliikennemääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen liite 7.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.